تصاویر|فیلم|مقالات|صوت|گفتگو|گزارش|جستجو|آرشیو|گوناگون|اخبارویژه
صفحه نخست| جهان| ایران| تبریز| اردبیل| مشگین شهر| بیله سوار| پارس آباد| خلخال| کوثر| نمین| نیر| گرمی| سرعین
آخرین اخبار
اخبار > رهبر انقلاب: هتک حرمت سران قوا حرام است / برخی مسئولان در رعایت پروتکل‌ها کوتاهی می‌کنند


کد خبر: ٢٨٤٤٧ تاریخ انتشار:1399/08/03 | ٢٠:٢٩ تعداد بازدید: ...

در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا؛

رهبر انقلاب: هتک حرمت سران قوا حرام است / برخی مسئولان در رعایت پروتکل‌ها کوتاهی می‌کنند

رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.

 

 

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1399/08/09 17:55
0
0
کسی که تا ریخ را ندا ند محکو م به تکرا ر است پیشه وری و ر ضا شا ه و پسرش نمی دا نستند و نفهمید ند پرو ژه ۱۰ قو م ایرا نی بر اسا س دا کتر ین ایرا ن کورو ش و ارش و آ ریا یی با زی نیست بلکه پا نصد سا ل پیش شا ه اسما عیل صفوی بر اسا س شیعه گری ایرا ن را تشکیل دا ده بر اسا س جدید هو یت فر هنگی و عقیدتی شیعه با هو یت ضد عمر ایرا نی و بر اساس مقا ومت و فکر با بک خر مدین . پیشه وری فکر کرد آ ذری ها را از دست نژا د پر ست فارس آ زا د می کند ولی نمی دا نست تشیع در آ ن زما ن علیه کمو نیزم هم بود پیشه وری را شیعیا ن آذربا یجا ن بعنوا ن دو ست شو روی خلع کردند ا لبته زما ن پهلوی که بها ییت و ار منه حکمرا ن بو دند آ ذری ها را ترک خر و مغو ل نا میدند و تا ریخ و هویت شا ن را تحر یف کردند و در جمهو ری آ ذر با یجا ن کمو نیست ها و رو س ها و در خاتمه پا ن تر کیزم هو یت با کو را تحریف کرد با بک خر م دین را ا فشین که فا رس بود با عر ب ها همکا ر شد و کشت و تکرا ر آ ن را در عرا ق دیدید که رجو ی و رضا پهلوی به ار تش صدا م پیو ستند جهل در حا ل تا ختن است و ملت ها در خوا ب عمیق / کسی که تا ریخ را ندا ند محکو م به تکرا ر است پیشه وری و ر ضا شا ه و پسرش نمی دا نستند و نفهمید ند پرو ژه ۱۰ قو م ایرا نی بر اسا س دا کتر ین ایرا ن کورو ش و ارش و آ ریا یی با زی نیست بلکه پا نصد سا ل پیش شا ه اسما عیل صفوی بر اسا س شیعه گری ایرا ن را تشکیل دا ده بر اسا س فر هنگ و جا معه ملی جدید بر اساس فکر شیعه ایرا نی و با هو یت ضد عمر پر ستی دنیا ی عرب و بر اساس مقا ومت و فکر با بک خر مدین . پیشه وری فکر کرد آ ذری ها را از دست نژا د پر ست فارس آ زا د می کند ولی نمی دا نست تشیع در آ ن زما ن علیه کمو نیزم هم بود پیشه وری را شیعیا ن آذربا یجا ن بعنوا ن دو ست شو روی خلع کردند ا لبته زما ن پهلوی که بها ییت و ار منه حکمرا ن بو دند آ ذری ها را ترک خر و مغو ل نا میدند و تا ریخ و هویت شا ن را تحر یف کردند و در جمهو ری آ ذر با یجا ن کمو نیست ها و رو س ها و در خاتمه پا ن تر کیزم هو یت با کو را تحریف کرد با بک خر م دین را ا فشین که فا رس بود با عر ب ها همکا ر شد و کشت و تکرا ر آ ن را در عرا ق دیدید که رجو ی و رضا پهلوی به ار تش صدا م پیو ستند جهل در حا ل تا ختن است و ملت ها در خوا ب عمیق - و مرد م غر ق در حسا دت و بخا لت و خود خوا هی و فقر فر هنگی -
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
تیلیغات در سبلان نیوز

اینجا محل تبلیغ شما است.

سبلان نیوز